Morgondans

Titta Mamma!

Fotbollsplanen

Sumobråttning

Altarklippan

Avslutning

Wohoo!

Kvällsdopp

Mysbrasa

Översvämning

Projekt

Västeräng är en underbar plats, men det finns alltid saker som behöver renoveras och förbättras och kanske till och med byggas nytt.

Projekten är indelade i två olika typer: Generella Västerängsprojekt och Intressegruppsprojekt.
Vad är då skillnaden mellan dessa projekt? Jo finansieringen. De generella Västerängsprojekten ska täckas av Västerängs budget, och med hjälp av kollekt och gåvor till Västeräng ska det göras i den takt som budgeten tillåter. Undantag är väldigt stora projekt som behöver särskild insamling för att kunna klaras av ekonomiskt. Som ni kan se här nedan så har Västeräng stora behov i den närmsta framtiden så alla gåvor är välbehövda.

Intressegruppsprojekten är lite annorlunda. Här har styrelsen tagit beslut om att 40% ska täckas av Västerängs budget, medan 60% ska komma in från öronmärkta gåvor till just det projektet.

När insamlingsmålet har nåtts så ska projektet genomföras så fort som möjligt, men de insamlade pengarna ligger kvar öronmärkta tills projektet genomförts.

Vi vill så gärna att dessa projekt ska bli verklighet, men för det så behöver vi ett bidrag från dig!

För att skänka en gåva till ett specifikt projekt, skicka då en försändelse och märk den med projektets namn. Skriver du istället bara 'Västeräng' som namn så går pengarna till budgeten som används för allmänt underhåll och renoveringar.

Har du några frågor så hör gärna av dig till nummer: 076 - 27 88 653

Tack för ditt stöd!

Plusgiro: 151378-7
eller
Bankgiro: 269-9973

Märk sändelsen med namnet på projektet du vill stödja, eller Västeräng så går pengarna till den allmäna budgeten!

Västerängsprojekt

Avloppsrening

Västerängs tidigare avloppslösning bestod av två stycken 3-kammarbrunnar på 12m3 totalt. Ansluten till dem fanns 3 stycken avloppsledningar. Hyggebo, Backebo samt matsalen där även tak och dräneringsvatten var ihopkopplat i samma avlopp.
Denna anläggning byggdes för länge sedan och dimensionerades inte för dagens belastning med storkök, mängden toaletter och duschar samt övrig belastning. Dessutom har inflödet av regnvatten gjort att brunnarna alltid varit fyllda till brädden vilket orsakat att slam gått ut i bäcken.
Behovet och kommande krav från kommunen har gjort att en ny avloppslösning varit högt prioriterat länge.

Här finns en mer utförlig rapport från installationsarbetet.

Klicka här för att se bilder från arbetet.

Budget Kalkyl

Kostnad: 900.000kr
Budget: 900.000kr

Färdigställd 2014

Matsalsrenovering

Matsalen har genomgått en ordentlig renovering. Vi har byggt ett nytt ljuddämpande innertak med ny belysning. Matsalen har blivit ommålad och alla ellement har bytts ut mot en luftvärmepump. Serveringsdisken har målats om och fått en diskho med vatten, samt ett kylskåp för barnmat och annat. Vi har även installerat ett ljudsystem i matsalen, uteplatsen, samt i köket för att pålysningar och annat ska kunna höras av alla på ett smidigt sätt.
Det som återstår nu är att byta ut golvet, men även borden och pallarna behöver "uppdateras".

Klicka här för att se bilder från renoveringen.

Budget Kalkyl

Kostnad: ca 200.000kr
Budget: 200.000kr

Planerad genomförande
År: 2013/2014

Lekplats

Den gamla lekplatsen har tjänat Västeräng väl under nästan 30 år. Men nya tider och nya barn ställer nya krav. Därför har vi monterat ner den gamla lekplatsen, grävt ut ett större område och installerat en helt ny lekplats med plats för många barn och mycket glädje. Ungdommarna hjälpte oss att sprida ut de 110 ton sand som krävdes för att fylla den nya lekplatsen. Passa på att gå in och titta på bildgalleriet från bygget, där finns också en 10 min timelapse-film från hela bygget.

Klicka här för att se filmen.

Klicka här för att komma till galleriet.

Lekplats
125000kr
125000kr

Budget Kalkyl

Kostnad: 125.000kr

Färdigställd 2014

Beachvolleybollplaner

Volleyboll & Beachvolleyboll är väldigt populära bland adventist ungdomen. Under många år har västeräng använt sig av uppsättbara planer, men de är otillräckliga för bra spel.

Vi vill nu bygga 2-3st ordentliga planer med djup sandbotten nedanför kyrkbacken.

Beachvolleybollplaner
144000kr
33595kr

Budget Kalkyl

Kostnad: 240.000kr
Budget: 96.000kr
Insamlingsmål: 144.000kr

Beachvolleybollplanerna är byggda, men vi har inte nått vårt insamlingsmål ännu utan de har byggts i tro om att pengarna kommer samlas in!

Husvagnsplatser/parkering

Västeräng är i stort behov av ett antal bra placerade husvagnsplatser som dessutom kan användas som parkering.
På höger sida av vägen direkt efter Hyggebo och hela vägen bort till avloppsbrunnarna ska vi höja upp marken och förstärka nederkanten mot bäcken. Man lägger ett stabilt fundament och avslutar med grus i nästan jämnhöjd med vägen så att det är lätt att backa in och ut. Överst kan man låta så i gräs så att man får ett stabilt men ändå behagligt ytskikt. Vi ska även dra ut elstolpar.
För att hålla nere kostnaderna och undvika dubbelarbete behöver detta projekt göras i samband med beachvolleybollplanerna.
Som ni ser på bilden har projektet redan tjuvstartat med grävmassor från reningsverket och lekplatsen.

Husvagnsplatser/parkering
1kr
1kr

Budget Kalkyl

Västerängs styrelse har beslutat att detta projekt är av stor vikt för Västerängs lösning av bilparkeringsproblemen och därför beslutat att projektet kommer göras under 2016 från Västerängs budget.
En Drake

Jolly Rover

Breeze