Ovanlig Sminkning

Åka ringen WOHO

Flyga Luftballong!

Ödla

Jolly Rover

Varm o Säker

Tropiskt Besök

Vattensnok!

Översvämning

Mysbrasa

Avloppsrening

Västerängs tidigare avloppslösning bestod av två stycken 3-kammarbrunnar på 12m3 totalt. Ansluten till dem fanns 3 stycken avloppsledningar. Hyggebo, Backebo samt matsalen där även tak och dräneringsvatten var ihopkopplat i samma avlopp.

Denna anläggning byggdes för länge sedan och dimensionerades inte för dagens belastning med storkök, mängden toaletter och duschar samt övrig belastning. Dessutom har inflödet av regnvatten gjort att brunnarna alltid varit fyllda till brädden vilket orsakat att slam gått ut i bäcken.

Behovet och kommande krav från kommunen har gjort att en ny avloppslösning varit högt prioriterat länge.
En Drake

Mr Kamelen

Tung Last