Öde Ö

Startramp

Ödla

Åka ringen WOHO

Sågasågasåga

Race!

Morgonfrilla

Rida Kamel

Lång Dag

Farligt Vatten



Västeräng är en lägergård vid Vätterns strand mellan Askersund och Motala. Det har varit mötesplatsen för adventistsamfundets ungdomar och familjer varje sommar sedan 1944.




Vattensnok!

Breeze

Sumobråttning