Farligt Vatten

Åka ringen WOHO

Nytt Mode

Badglädje!

Fotbollsplanen

Sumobråttning

Mysbrasa

Glassbåt!

Ute i skogen

Mr KamelenVästeräng är en lägergård vid Vätterns strand mellan Askersund och Motala. Det har varit mötesplatsen för adventistsamfundets ungdomar och familjer varje sommar sedan 1944.
Altarklippan

Varm o Säker

Bräääk